องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ติดต่อ 043-019956ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
รายละเอียด : ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พ.ศ. นาย ยุทศิลป์ ภูโทสุทธิ์ และคณะคุณครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ได้เชิญผู้ปกครองปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33