องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ติดต่อ 043-019956ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
รายละเอียด : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 125