องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รางงานผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo รางงานผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
description รางงานผลการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
description รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
description รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
description รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
description รางงานผลการประชุมสภา สมัยแรก พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
photo รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
photo รางงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2