องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ติดต่อ 043-019956camera_alt ภาพกิจกรรม
ติดประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 [25 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง [10 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [31 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการสัตร์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้า [19 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (3 ภาพ) [5 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมฟ้วยผึ้ง (3 ภาพ) [16 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และบริการของส่วนราชการระดับจังหวัด ออกให้บริการครั้งแรกในปีงบประมาณ 2564 (10 ภาพ) [26 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) (6 ภาพ) [23 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
ฟุตบอลห้วยผึ้งคัพ ครั้งที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง (7 ภาพ) [30 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
จัดกิจกรรมโครงการ 5 ส. ขึ้นเป็นการปรัปภูมิทัศน์ (7 ภาพ) [30 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46