องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการการแข่งขันห้วยผึ้งฟุตซอล คัพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17- 27 พฤษภาคม 2565 [7 มิถุนายน 2565]
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ [2 มิถุนายน 2565]
อบต.นิคมห้วยผึ้ง จัดเวทีประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่2 [26 เมษายน 2565]
อบต.นิคมห้วยผึ้ง จัดเวทีประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 13 [26 เมษายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้งด้ดำเนินการจัดกิจกรรม "การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100เปอร์เซ็นต์ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร และรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 [1 เมษายน 2565]
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง ได้ดำเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรมพนักงาน กับการใช้คุณธรรมในการทำงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง... [31 มีนาคม 2565]
ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 อบต.นิคมห้วยผึ้ง ได้ดำเนินโครงการอบรมมาตรการแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลนิคมห้วยผึ้ง ณ อาคารอเนกประสงค์... [31 มีนาคม 2565]
ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 อบต.นิคมห้วยผึ้งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง [31 มีนาคม 2565]
ในวันที่ 14 มีนาคม - 23 มีนาคม 2564 อบต.นิคมห้วยผึ้ง นำโดย นายสมหวัง ไชยประโคม นายก อบต.นิคมห้วยผึ้ง ได้ออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง [17 มีนาคม 2565]
ประชุมเพื่อชี้แจงบทบาทของ กอ.รมน.ตามยุทธศาสตร์ชาติ ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.นิคมห้วยผึ้ง [10 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 72 รายการ)