องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ติดต่อ 043-019956insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การดำเนินงานด้านพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
photo มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (บ้านไฟไหม้) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
photo ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
photo มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ลานกีฬา/สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
photo อาการแพ้จากวัคซีน โควิด 19
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ระเบียบการแข่งขัน ห้วยผึ้งฟุตซอล คัพ ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู้งชุมชน ครั้งที่ ๕๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู้งชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู้งชุมชน ครั้งที่ ๑๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
photo โครงการคนละครึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดย แจกเงิน 3,000 บาท ให้กับประชาชน ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เป็นจำนวน 10 ล้านสิทธิ์ ด้วยวิธีการร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (ธันวาคม ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เกิด 2 กันยายน 2503 - 1 กันยายน 2504) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกวารสารวิชาการศาลปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file เครื่องราชอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59