องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ติดต่อ 043-019956folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
description ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคากร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลัง อบต.นิคมห้วยผึ้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
description ระเบียบการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
description ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การโอนและรับโอน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3ปี 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 136