องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ติดต่อ 043-019956folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
ชื่อเรื่อง: คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร    ชื่อไฟล์: xJatCzSMon104137.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง เรื่อง เจตจำนงของผู้บริหารต่อนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง เรื่อง เจตจำนงของผู้บริหารต่อนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส    ชื่อไฟล์: 3JbeNCgMon104407.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง เรื่อง เจตจำนงของผู้บริหำรต่อนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
ชื่อเรื่อง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง เรื่อง เจตจำนงของผู้บริหำรต่อนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส    ชื่อไฟล์: l8WMMLtTue22642.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90