องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ติดต่อ 043-019956image ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
กลุ่มเพาะเห็ดฟางในตระกร้า บ้านห้วยฝา หมู่ที่ 13

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ตั้งอยู่บ้านนาอุม หมู่ 2

อิฐประสาน
กลุ่มอิฐประสาน ที่ตั้ง บ้านร่องแก่นคูณ หมู่ 15 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2554
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ ตั้งอยู่บ้านโนนทับช้าง หมู่ 5 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
นายสมหวัง ไชยประโคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง
โทร : 0630274550
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 25